Baderom, Badekar/Massasjekar, Badekar armatur karkant